Fågelviksgymnasiet i Tibro kommer att minska antalet program. Detta kommer att få konsekvenser för den svenska för den svenska motorcykelsporten.

Tibro i Västergötland är framför allt känt för två saker. Här har länge funnits en omfattande möbelindustri, och här fanns också, fram till nyligen, Sveriges enda gymnasieutbildning med motocrossinriktining, på det kommunala Fågelviksgymnasiet. Kommunen har 11 000 invånare och gränsar till Skövde kommun, som har nästan fem gånger så många invånare. Kommunen har ett eget gymnasium, men där har antalet elver minskat för varje år sedan 2010, säger kommunalrådet Rolf Eriksson till Skaraborgs läns allehanda. Hur gymnasieutbildningarna ska säkerställa för de unga kommuninvånarna är i dagsläget inte klart, men majoriteten i kommunfullmäktige förordar en successiv avveckling av gymnasiet, och ett utökat samarbete med närliggande kommuner.

Vad händer nu?Motocross-förare

Beslutet beskrevs av många kommunpolitiker som ”tufft men nödvändigt”, när det fattades av fullmäktige 29 mars. Det fria gymnasievalet har gått hårt åt det kommunala gymnasiet, och det har varit svårt att konkurrera med Skövde, som är en betydligt större kommun, om eleverna. Genom att på sikt avveckla gymnasiet, och istället köpa in utbildning för kommunens gymnasister, hoppas man kunna spara 15 miljoner kronor. Det är mycket pengar i en så pass liten kommun, och pengarna kan användas till att höja kvaliteten i förskola och grundskola, betonar flera av kommunpolitikerna.

Fågelviksgymnasiet har varit hemvist för Sveriges enda gymnasieprogram med motocrossinriktning, inom ramen för riksidrottsgymnasiet. En av de som studerat där är Anton Wallstén, som nyligen bytte klubb från Landskrona till Tibro MK.

Allt ser dock inte mörkt ut. Skövde kommun har visat intresse för att driva utbildningen vidare, och också införa en särskild enduroriktning. Planer finns på att, om detta går igenom, bygga en ny crossbana i närheten av Skövde flygplats. Till en början kommer dock Tibro motorstadion att användas för träningen.