Fler och fler vill åka tvåhjuligt. Registreringen av motorcyklar och mopeder ser ut att slå rekord under 2016.

Hittills i år har 9196 motorcyklar och 9814 mopeder registrerats i landet. Det innebär en ökning med 7,2 respektive 14,4 procent. Det är mycket möjligt att vi, när året är slut, kommer att se att 10 000 motorcyklar, och lika många mopeder, kommer att ha registrerats under året.

Dödsfall i sadeln

Motorcykel på E18Men allt är naturligtvis inte ljust heller. Under perioden oktober 2015 till 2016 omkom 279 personer i den svenska trafiken, skriver Transportsstyrelsen på sin webbplats. Av dessa var 37 personer motorcyklister, och mer än en fjärdedel av dessa dödades vid kollisioner med räcken. Det är ett tragiskt rekord, även om det totala antalet dödade motorcyklister inte har ökat. Att antalet som dödas av räcken beror på att räcken sätts upp vid allt fler vägar. Sedan 20 år tillbaka arbetar intresseorganisationen Sveriges Motorcyklister för säkrare räcken längs de svenska vägarna, men detta arbete har inte gett resultat, åtminstone inte ännu. Det som framför allt krävs är säkrare stolpar. De oskyddade stolpar som vi ser längs de svenska vägarna utgör ingen risk för de som färdas i bil, men för motorcyklister är det annorlunda. Minst 63 motorcyklister har dött i kollisioner med räcken sedan 2000.

En annan faktor som påverkar motorcyklisters säkerhet är kurvornas utformning. Även här spelar dock räcken roll. Om räcket placeras så långt som möjligt från vägbanan blir säkerheten bättre. Säkerheten förbättras också med träning i kurvtagning. SvMc arrangerar utbildningar i detta, som erbjuds alla som köper en ny motorcykel.

Slutligen kan man tyvärr inte komma ifrån att många av de som dödas i motorcykelolyckor inte har körkort, varken för bil eller för mc, och heller inte äger någon motorcykel. Hittills i år gäller detta för tio dödsolyckor.