Stockholms stad satsar i år på cyklisterna och för att alla ska få plats är man i farten att bredda cykelbanorna på den mest cykeltäta platsen i staden – på Strömbron som är passagen mellan Gamla stan och Slussen.

Nya cyklar kan man köpa på cykloteket.se och många som bor i huvudstaden har säkerligen också spenderat en slant här. Det är nämligen så att i Stockholm så ökar antalet cyklister för varje år och nu märks detta tydligt, speciellt på de få och trånga cykelbanorna som finns i innerstan. Men turligt nog har även politikerna på stadskontoret insett problematiken med detta och därför har man planer på att utöka cykelmöjligheterna. Dels för att få fler att välja cykeln som färdmedel och dels för att förbättra situationen för de befintliga cyklisterna. Hur ska man göra detta? Genom att bygga nya och även renovera och bredda cykelbanorna. Och man kommer att börja med Strömbron vilket är den mest cykeltäta vägen som går mellan Gamla stan och Slussen.

Körfält för bilar blir upphöjda cykelbanor

En satsning som man nu gör är att förvandla körfält som tillhört bilarna till cykelbanor, skriver SVT, och de smala cykellederna på Strömbron och Stallgatan kommer att byggas om till breda och upphöjda cykelbanor. Anledningen till det är för att underlätta och också för att minska konflikterna som idag ofta uppstår mellan olika trafikanter. Så genom att göra detta kommer cyklister och fotgängare få mera plats och bygget planeras vara färdigt i slutet av detta år. Men något att minnas är, som man skriver i Dagens Nyheter, att detta bara är den första etappen av byggande i staden. I år börjar man med Strömbron och Stallgatan samt att man även ger sig på den lite mer knepiga korsningen där Strömbron blir till Kungsträdgårdsgatan. Nästa två etapper blir sedan nästa år och handlar om att bygga breda och permanenta cykelfält även vid Gustav Adolfs Torg till Nybrokajen via Arsenalsgatan. Och man varnar även för att det kan bli en hel del svårigheter att ta sig fram under denna period.

Fler cykelsatsningar

Nog för att man satsar på Strömbron nu så ska man inte tro att det är den enda satsningen man planerar. Något som lokaltidningen Mitti rapporterar är nämligen en del andra satsningar för åren 2017 till 2020 och dessa är bland annat:

  • Enklare upprustning av Odengatan i syfte att förbättra cykeltrafiken.
  • Bredare cykelbanor och fler träd längs Vasagatan
  • Bredare cykelbanor på Östra Järnvägsgatan
  • Nya cykelbanor kring Norra Bantorget och på Upplandsgatan.
  • Enkelriktade cykelbanor längs Torsgatan med upphöjda överfarter vid korsningar som Norra Bantorget och Sankt Eriksplan.
  • Bredare och nya cykelbanor vid Gustav Adolfs torg plus att man gör en tydligare separering mellan gående och cyklister.

Listan ovan visar några av planerna som i princip har blivit helt och hållet godkända. Och något att tillägga är att man nu under våren kommer att diskutera fler cykelbanor och förändringar som ska förbättra för både dem och för fotgängana.