Stockholms stad satsar på sina cyklister vilket innebär en hel del nya cykelbanor i stadskärnan och runt om i stadens ytterkanter. Här är de nya cykelbanorna och det här är vad som planeras inom en snar framtid.

De senaste åren har Stockholm satsat på sina cyklister och med detta har man börjat bygga ut, bygga till och planera för nya cykelbanor. Än så länge är det dock bara två sträckor som blivit färdiga och det är Gubbängsmotet där man bräddat både gång- och cykelbana längs den västra sidan av Nynäsvägen som går mellan Farstaängen och Gubbängsfältet och även Långholmsgatan är klar med enkelriktade cykelbanor i bägge riktningar. Denna går mellan Västerbron och Folkskolegatan. I år kommer man dock satsa ännu mer och staden kommer lägga en miljard kronor för att kunna ta sig än förbättringarna. Men ska du ta cykeln är det viktigt att du håller dig till reglerna, här är anledningar som ger dig böter även som cyklist:

Nya cykelsatsningar

I år har man dragit igång en hel drös med cykelsatsningar i Stockholm, vilka allihop listas av stadens olika lokaltidningar och i en av dessa skriver man även om pågående planerade byggen som ska bli klara i år och om vilka sträckor som utreds ifall man ska planera byggen på dem. Till exempel kommer man färdigställa påbörjade projekt i innerstaden och det finns även beslut om att bygga bland annat 2 000 cykelparkeringsplatser, sätta upp nya skyltar och göra framkomligheten bättre i anslutning till pendlingsnätet.